Ľudová hudba Ferkovci

Ľudová hudba FerkovciPonúka Vám hudbu, spev a tanec, ktorými spríjemní Vaše kultúrne alebo spoločenské stretnutie, firemnú akciu, či súkromnú oslavu. Cimbalová ľudová hudba Ferkovci je kolektív mladých ľudí – muzikantov. Venuje sa interpretácii predovšetkým ľudovej hudby, ale aj spracovaniu stále živých piesní starších slovenských umelcov, filmovej hudby, zahraničného folklóru ale aj ďaľších hudobných žánrov. Rozveselili a roztancovali divákov hádam vo všetkých krajinách Európy, ale aj v krajinách na americkom a austrálskom kontinente. Energickí muzikanti z ľudovej hudby Ferkovci sú zárukou profesionálneho prístupu a príjemne strávených chvíľ.

Čo všetko dokážu...

Podľa želania môžu pripraviť celovečerný program, zábavu, alebo krátke vystúpenie k rozličným príležitostiam (napr. firemné posedenia, súkromné oslavy, výročia, jubileá a pod.), prípadne pripravené ucelené predstavenie so sprievodným slovom aj v cudzom jazyku s ukážkami hudby, tanca, spevu a inštrumentálnej hry (pre skupiny turistov – cca 60 minút).

 

Ľudová hudba Ferkovci

Ľudová hudba – obsadenie: 2x husle, klarinet, viola, cimbal, kontrabas,
Ľudová hudba – obsadenie 2x husle, viola, kontrabas,
Speváčka – sólo spev so sprievodom hudby,
Inštrumentalista – ukážky tradičného slovenského autentického folklóru – fujara, píšťalky, koncovka, gajdy,
Tanečný pár – približne 2-6 temperamentných tanečných vstupov s choreografiou (počet podľa dohody) so sprievodom hudby – rôzne regióny Slovenska s prislúchajúcim krojom,
Čepčenie nevesty – tradičné polnočné začepčenie nevesty.

Repertoár hudby je široký, i keď nosnú časť tvorí štylizovaný folklór, večer možno obohatiť aj úpravami znamých filmových melódií, evergreenov, jazzu a populárnych piesní.

Ľudová hudba Ferkovci

 

Ak máte záujem o vystúpenie tohto interpreta, alebo o bližšie informácie, kontaktujte nás